darkova-vina
 

Co je to láhev dárkového vína?

Webový portál darkovavina.cz Vám nabízí výrobu a dodání dárkových láhví přesně dle Vašich specifikací a přání. Láhve mohou mít nejrůznější tvary a barvy, přímo v jejich skle se nachází logo či název Vaší společnosti, všechny doplňky na láhvi jsou ve firemních barvách, případně je přímo do skla láhve doplněna informace k jakému účelu byla láhev pořízena. Láhev je doplněna visačkou s popisem jejího obsahu a s případnými dalšími informacemi o Vaší společnosti. Na láhev je také doplněna dekorativní pečeť v červené barvě.

Jaká je technologie výroby dárkových lahví?

Celá výroba dárkových lahví od úpravy skla přes jejich plnění až po dekoraci probíhá ručně v tradičním prostředí vinného sklepa. Každé láhve je vyrobena vždy jen série v počtu kusů požadovaných klientem a proto je každá ze sérií unikátem. Nemůže se tedy v žádném případě stát, že by obdarovaný obchodní partner pak narazil na láhev na jiném místě. Láhev takového vína lze tedy v každém případě považovat za originální dárek.

Vyberte si víno pro vaši láhev.
Vytvořte si vlastní láhev.
Podívejte se na naše reference.

Jaké je využití dárkových láhví?

Dárkové láhve lze využít především jako firemní propagační předmět, při firemních výročích, jako doplněk Novoročních a Vánočních přání, speciální dárek pro nejvýznamnější klienty a partnery. Láhve lze připravit pro nejrůznější příležitosti a odpovídajícím způsobem tak prezentovat firemní značku a logo. Dle potřeb a náročnosti klienta lze pak vyrobit láhve ve velkém cenovém rozpětí a to od 250 Kč do 500 Kč.

Výhody dárkových láhví jako propagačního předmětu?

Dárkové láhve s vínem jsou určitě jednou z velmi zajímavých alternativ při volbě vhodných propagačních a dárkových předmětů. Nicméně jejich atraktivita, vzhled a užitnost nejsou jediným důvodem, proč se rozhodnout právě pro ně.

Od 10. 11. 2005 totiž došlo ke změně zákona o daních z příjmů. Na základě této změny lze pak za daňově uznatelný považovat také propagační předmět označený obchodní firmou či ochrannou známkou s výjimkou pro láhev tichého vína pokud má hodnotu bez DPH do 500 Kč. Viz. níže.

Darujte svým odběratelům láhev dobrého vína

Darujete-li v rámci reklamy a propagace své firmy láhev tzv. tichého vína, můžete ji za splnění dalších podmínek uplatnit jako daňově uznatelný náklad. A od 1. ledna 2006 z ní s největší pravděpodobností nebudete třeba odvádět DPH na výstupu.

Za dar, který není podle § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů daňovým nákladem, se nepovažuje reklamní či propagační předmět označený obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby, pokud má hodnotu bez DPH do 500 Kč a není předmětem spotřební daně. Limit je vztažen k jednotkové ceně. Od 10. listopadu 2005 může být takovým předmětem tiché víno, i když je předmětem spotřební daně. Splňuje-li i ostatní podmínky, jde o daňový náklad.

Je-li poskytnut reklamní předmět splňující výše uvedené podmínky, nejde podle § 13 odst. 10 písm. c) zákona o DPH o zdanitelné plnění a není třeba odvést DPH na výstupu. V rámci připravované novely zákona o DPH, která zřejmě vstoupí v účinnost od 1. ledna 2006, bude do tohoto ustanovení zahrnuta výjimka pro tichá vína. Pokud splní ostatní podmínky, nebude dar tichého vína považován za dodání zboží a nebude z něj muset být odvedena DPH na výstupu, i když je předmětem spotřební daně.

Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela DPH: koho potěší, koho zklame?

TICHÉ VÍNO JAKO REKLAMNÍ PŘEDMĚT. Změna zákona o DPH, která musí potěšit každého milovníka vína, započala poměrně nenápadně již v listopadu 2005. Tehdy novela zákona o zemědělství změnila rovněž i zákon o daních z příjmů v tom smyslu, že tiché víno poskytnuté jako reklamní dar může být uplatněno jako daňově účinný výdaj na reprezentaci, a to i přesto, že je předmětem spotřební daně. Možnost jeho zahrnutí mezi daňově účinné výdaje znamenala určitou změnu i pro plátce DPH při rozhodování o uplatnění nároku na odpočet DPH u tichého vína nakoupeného za účelem rozdávání. Doslova ze dne na den totiž přestal být v případě tichého vína použitelný výslovný zákaz uvedený v zákoně o DPH, který omezuje uplatnění nároku na odpočet daně u plnění pořízeného pro účely daňově ne-uznatelné reprezentace.

Dlužno říci, že pro účely DPH tento nový režim neznamenal žádnou podstatnou změnu, protože poskytnutím jakéhokoli reklamního předmětu, který je předmětem spotřební daně, dochází ke zdanitelnému dodání zboží s povinností odvést DPH na výstupu. Při rozdávání tichého vína tedy plátci DPH žádnou daň neušetřili. Pokud si nárokovali odpočet daně, zákon o DPH je nutil odvést DPH na výstupu zpět. Nicméně v rámci novely zákona o DPH platné od 1. ledna 2006 bylo doplněno, že rozdávané předměty spotřební daně je nutno zatížit DPH na výstupu jen tehdy, nejde-li o tiché víno. Pokud si tedy moravští vinaři dali jako novoroční předsevzetí usilovat o zvýšení prodeje jimi vyráběného moku, novela zákona o DPH splnění jejich přestav jistě ve značné míře podpoří.

Zdroj: Ekonom.iHNed.cz

 

Kancelář:

Spálená 51, 110 00 Praha 1

Obchod:

Marek Koplík
Mobil: +420 775 22 33 88
Email: marek.koplik@darkovavina.cz

Mikhail Nikitin
Mobil: +420 776 068 351
Email: mikhail.nikitin@darkovavina.cz

kontaktní formulář zde

Dárková vína Dárková vína
ahoj
O nás  |   Dárková vína  |   Výběr vín  |   Výroba lahví  |   Reference  |   Kontakt
darkovavina.cz © 2006 design by da-buben, powered by midEurope technology